JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

ŠOKOLAADIJAHT 2012
SAUE NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED

Juhend
 

Saue noorte Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide mõlemast soost sportlased võistlusklassides: sportvibu juuniorid, kadetid, noored ja tidetid. Osalejate arv kõigis võistlusklassides on kaheksa sportlast, mis võistlusele pääsejad selguvad registreerimise järjekorra alusel. Kuna osavõtjate arv on piiratud (võistlusklassis 8 osavõtjat), palume registreeruda võimalikult kiiresti.
 

Koht, Aeg, Kava:

Võistlused toimuvad Jõgisoo külas Saue vallas Sagittariuse platsil (täpsne asukoht), 2. juunil 2012 kell 13:00. Väljak on soojenduseks avatud 12:00 - 12:45, samaaegselt toimub tehniline kontroll.
Soojenduse ajalimiit 4 minutit. Võistlus toimub individuaalduelli põhimõttel, kus iga võistlusklassi (8) kaheksa sportlast lasevad omavahel duelle. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega ja võitja saab 6 punkti (ühe seeria võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti). Duell lõpeb 6 punkti saavutamisega. Kui 5 seeria lõpuks on tulemus viigis, lastakse kummagi laskja poolt üks nool ja mõõdetakse nende kaugust tsentrist, võitaks kuulutatakse see, kelle nool asus tsentrile lähemal. Kõigi individuaalduellide võidud liidetakse. Võistluse võidab enim duelle võitnud võistleja.

 
Registreerimine:

Registreerida palume kirjalikult (sünniaastaga) 30. maiks kella 24.00-ni Sagittariuse koduleheküljel asuvas vormis või info@sagittarius.ee. Registreerumise lõplikuks kinnituseks on laekumine Sagittariuse pangakontole. Võistlejate nimekiri avaldatakse jooskvalt Sagittariuse kodulehel www.sagittarius.ee, lõplik tabel matijaotusega 1. juunil.


Autasustatamine:

Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse diplomi ja auhinnaga.


Osavõtumaks:

7 €
MTÜ Sagittarius arveldusarve SEB 10220063252018
 

Osavõtjad ja kava:

  juuniorid (sündinud 1992 - ...) 70 m (Ø122 cm märkleht)
  kadetid (sündinud 1995 - ...) 60 m (Ø122 cm märkleht)
  noored (sündinud 1998 - ...) 30 m (Ø122 cm märkleht)
  tidetid (sündinud 2000 - ...) 20 m (Ø122 cm märkleht)


Korraldamine:

Võistlused korraldab Saue Vibuklubi Sagittarius.

Kontaktinfo:
www.sagittarius.ee
info@sagittarius.ee
tel 553 2143

Võistlused toimuvad Eesti VL määrustiku järgi. Vajadusel kasutatakse Fita määrustikku. Küsimused lahendab kohtunike kogu.
 

Võistluse peakohtunik:

Zigmontas Strepaitis  553 2143
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster