JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Eesti karikavõistlused 2012

Juhend

 

KOHT, AEG, KAVA:

Võistlused toimuvad Järvakandi vibustaadionil 13. mail 2012. a.

  Treeninglaskmine ja tehniline kontroll kell 09.30 - 10.15
  Võistluse algus kell 10.30
  Lõuna kell 12.30
  Olümpiaring kell 13.30
  Autasustamine kell 16.15

* Korraldajad jätavad õiguse teha ajakavas muudatusi informeerides sellest eelnevalt ka sportlasi
 

VÕISTLUSHARJUTUS:

  Sportvibu 70 meetri harjutus + olümpiaring
  Plokkvibu 50 meetri harjutus + olümpiaring
  Sportvibu veteranid 50+ 60 meetri harjutus + olümpiaring
  Plokkvibu veteranid 50+ 50 meetri harjutus + olümpiaring
  Võistkonnad sportvibu 3 x 70 m harjutus /
plokkvibu 3 x 50 m harjutuse tulemuse summana

Võistlused korraldatakse vastavalt kehtivale World Archery reeglistikule. See tähendab, et sportvibu olümpiaringis selgitatakse parimad seeriate süsteemi põhimõttel ja plokkvibu olümpiaringis silmade summeerimisel (15 noolt). Võistkondlikult olümpiaringi ei toimu.


REGISTREERIMINE:

Registreerimine toimub e-posti teel aadressil siretluik@hotmail.com hiljemalt 10. mail kell 10:00. Palume registreerimisel ära märkida laskuri nimi, vibuklass ja sünniaasta.
 

AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis, kus on vähemalt 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest karikate ja diplomitega. 3 ja vähema sportlasega võistlusklassis autasustatakse karika ja diplomiga parimat laskurit, teine ja kolmas koht saavad diplomi. Võistkondi autasustatakse sama põhimõtte järgi.

 
OSAVÕTUMAKS:

Osavõtumaks on 15 €, noorteklassi kuuluvatele laskuritele ja veteranidele 12 €. Osavõtumaks sisaldab suppi.
Mitte-sportlastele maksab supp 2 €.


KORRALDAMINE:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Järvakandi vibuklubi Ilvese aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: Raul Kivilo
Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu koos võistluse korraldajatega.
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster