JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

Eesti noorte sisemeistrivõistlused 2012 a. vibuspordis

Juhend


Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondentsvõistluse tulemused.
Kõikides vanuseklassides on sisemeistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriumiks:
1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluste etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluste etapist 2 parema etapi tulemuse kogusummas:
sportvibu klassis 8 parema hulka jõudmine. Teistes vibuklassides 6 parema hulka jõudmine.

 
KOHT, AEG, KAVA:

Võistlused toimuvad Lähte spordihoones.
26. veebruaril 2012.a. kell 11:00, soojendus 10:00 – 10:45
 

OSAVÕTJAD:

Sportvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1992-1994) 1*18m (1*30 noolt) + SET Ø40 cm kolmikleht
Kadetid (s. 1995-1997) 1*18m (1*30 noolt) + SET Ø80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1998-1999) 1*15m (1*30 noolt) + SET Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 2000 ja nooremad) 1*15m (1*30 noolt) + SET Ø122 cm täisleht
Vaistuvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1992-1994) 1*18m (1*30 noolt) + SET Ø40 cm täisleht
Kadetid (s. 1995-1997) 1*18m (1*30 noolt) + SET Ø80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1998-1999) 1*15m (1*30 noolt) + SET Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 2000 ja nooremad) 1*15m (1*30 noolt) + SET Ø122 cm täisleht
Pikkvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1992-1994) 1*18m (1*30 noolt) + SET Ø40 cm täisleht
Kadetid (s. 1995-1997) 1*18m (1*30 noolt) + SET Ø80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1998-1999) 1*15m (1*30 noolt) + SET Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 2000 ja nooremad) 1*15m (1*30 noolt) + SET Ø122 cm täisleht
Plokkvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1992-1994) 1*18m (1*30 noolt) + SET vertikaalsesse kolmiklehte. NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
Kadetid (s. 1995-1997) 1*18m (1*30 noolt) + SET vertikaalsesse kolmiklehte. NB! Kümneks loetakse kogu kümme koos sisekümnega!
Noored (s. 1998-1999) 1*15m (1*30 noolt) + SET Ø80 cm 10-6 ringid
Tidetid (s. 2000 ja nooremad) 1*15m (1*30 noolt) + SET Ø122 cm täisleht

 
REGISTREERIMINE:
 

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sport- lastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt reedel 24.veebruaril 2011.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada järgmise sportlasega koondtabelist.
 

KORRALDAMINE: 

Võistlused korraldab EVL koostöös Tartu Vibuklubi/Tartu Valla Spordikooliga
Võistluste peakohtunik: Mart Muhel

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest ainult diplomiga.

 
OSAVÕTUMAKS:

Juuniorid ja nooremad 8 EUR.

 
ÜLDISELT:
 

Võistlejate tervisliku seisundi eest kannab vastutust lähetav klubi.
Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.


 
KORRALDAJAD:

Eesti Vibuliit
Tartu Vibuklubi/Tartu Valla Spordikool

Mart Muhel – mart@vibu.ee, 510 6122

Eesti Vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2021 AC Ilves
Webmaster