JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

ŠOKOLAADIJAHT 2011
SAUE NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED

Juhend
 

Saue noorte Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide mõlemast soost sportlased võistlusklassides: sportvibu juuniorid, kadetid, noored ja tidetid. Osalejate arv kõigis võistlusklassides on kaheksa sportlast, mis võistlusele pääsejad selguvad registreerimise järjekorra alusel. Kuna osavõtjate arv on piiratud (võistlusklassis 8 osavõtjat), palume registreeruda võimalikult kiiresti.
 

Koht, Aeg, Kava:

Võistlused toimuvad Jõgisoo külas Saue vallas Sagittariuse platsil (täpne asukoht), 11. juunil 2011 kell 13:00. Väljak on soojenduseks avatud 12:00 – 12:45, samaaegselt toimub tehniline kontroll. Soojenduse ajalimiit 4 minutit.

Võistlus toimub individuaalduelli põhimõttel, kus iga võistlusklassi (8) kaheksa sportlast lasevad omavahel duelle. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duelli võitja saab 6 punkti (ühe seeria võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti), duell lõpeb 6 punkti saavutamisega. Kui 5 seeria lõpuks on tulemus viigis, lastakse kummagi laskja poolt üks nool ja mõõdetakse nende kaugust tsentrist, võitaks kuulutatakse see, kelle nool asub tsentrile lähemal. Kõigi individuaalduellide võidud liidetakse. Võistluse võidab enim duelle võitnud võistleja. Võrdse tulemuse puhul ühe noole duell.

 

Osavõtjad ja kava:

  juuniorid (sündinud 1991-93 a.) 70 m (Ø122 cm märkleht)
  kadetid (sündinud 1994-96 a.) 60 m (Ø122 cm märkleht)
  noored (sündinud 1997-98 a.) 30 m (Ø122 cm märkleht)
  tidetid (sündinud s. 1999 a. ja nooremad) 20 m (Ø122 cm märkleht)

 
Registreerimine:

Registreerida palume kirjalikult (sünniaastaga) 9. juuniks kella 24.00-ni info@sagittarius.ee. Registreerumise lõplikuks kinnituseks on laekumine Sagittariuse pangakontole. Võistlejate nimekiri avaldatakse jooskvalt Sagittariuse kodulehel www.sagittarius.ee, lõplik tabel matijaotusega 10. juunil.


Autasustatamine:

Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse diplomi ja auhinnaga.


Osavõtumaks:

6 €
MTÜ Sagittarius arveldusarve SEB 10220063252018


Korraldamine:

Võistlused korraldab Saue Vibuklubi Sagittarius. Võistlused toimuvad Eesti VL määrustiku järgi. Vajadusel kasutatakse Fita määrustikku. Küsimused lahendab kohtunike kogu.

Kontaktinfo:
www.sagittarius.ee
info@sagittarius.ee
tel 553 2143

 

Võistluse peakohtunik:

Zigmontas Strepaitis  553 2143

Võistluskutse PDF-ina SJ2011_kutse .


Copyright (c) 2001-2018 AC Ilves
Webmaster