JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Täiskasvanute ja veteranide Eesti KV 2011.

Juhend
 


Eesti karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.
 

Koht, Aeg:

Võistlused toimuvad Pärnus, Tammiste tee 6a, vibustaadionil 14. mail 2011.a. algusega 11.00.
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud 10.00 – 10.45, samaaegselt toimub tehniline kontroll.
 

Osavõtjad ja kava:

  Plokkvibudega ja olümpiavibudega laskjad. Arvestus peetakse naiste, meeste ja veteranide klassis. Veteranide klassi vanus on alates 50 eluaastast.
Plokkvibudega lastakse 2*50m ja OR. Olümpiaringides lastakse seerias 5* 3 noolt.
  Olümpiavibudega lastakse harjutust FITA, kõik distantsid lastakse 6 noolega. 50 ja 30m on igal võistlejal individuaalleht 5 – 10ni.
Nais- ja meesveteranid lasevad harjutust 70 + 60 + 50 + 30m.
  Kolme liikmelise võistkonna koosseis antakse üles enne võistluste algust.
Võistkondade paremus selgitatakse võistkonna liikmete tulemuste summeerimisel.

 
Registreerimine:

Karikavõistlustele tuleb registreerida hiljemalt 12. mai. 2011.a. näidates ära võistlusklassi kuuluvuse.
Palun registreerida E –posti aadressile: sl@lv.parnu.ee.

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu vibuklubiga Meelis.
Võistluste peakohtunik on Leili Kukk, sekretär: Gristy Lehtna.
 

Autasustatamine:

Karikate ja diplomitega autasustatakse kolme esimest sportlast, naiste, meeste ja veteranide hulgast.
Võistkondadest kolme paremat autasustatakse diplomitega.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud 10 €
Õpilased 8 €


Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu võistlusmäärustiku järgi. Seal mittemääratletud ja vaidluste korral kasutatakse FITA ametlikku võistlusmäärustikku.
 


Copyright (c) 2001-2018 AC Ilves
Webmaster