JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

2011 a. Eesti sisemeistrivõistlused vibuspordis

Juhend


 

Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondents-võistluse tulemused:

1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluse etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluse etapist 2 parima etapi tulemuse kogusummas 16 parema hulka jõudmine sportvibu klassis ja teistes vibuklassides 8 parema hulka jõudmine

Samuti pääsevad täiskasvanute sisemeistrivõistlustele noorte sisemeistri-võistluste juunioride ja kadettide klassi medaliomanikud ja noorte ning tidettide klassi kuldmedaliomanikud kõigis vibuklassides.

OR pääsevad sportvibu klassis eelringi 16 parimat ja teistes vibuklassides 8 parimat.

 
KOHT, AEG, KAVA:

Võistlused toimuvad Vana-Võidu spordihoones.
13.märtsil 2011.a. kell 11:00 – sportvibu laskjad, soojendus 10:00 – 10:45
13.märtsil 2011.a. kell 15:30 – teised vibuklassid, soojendus 14:30 – 15:15

 
OSAVÕTJAD:

Sportvibu  
naised ja mehed 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø40 cm vertikaalne kolmikleht
Vaistuvibu  
naised ja mehed 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø40 cm täisleht
Pikkvibu  
naised ja mehed 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø40 cm täisleht
Plokkvibu  
naised ja mehed 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø40 cm vertikaalne kolmikleht
NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!

 
REGISTREERIMINE:

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt reedel 10.märtsil 2011.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada järgmise sportlasega koondtabelist.

 
KORRALDAMINE:

Võistlused korraldab EVL koostöös Vana-Võidu VK/Viljandi SK.
Võistluste peakohtunik: Aune Varik

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest. kohta ainult diplomiga.

 
OSAVÕTUMAKS:

  • Täiskasvanud 10 EUR
  • Õpilased 5 EUR

ÜLDISELT: 

NB! Vajalik spordiarsti kehtiv tervisetõend.

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.

 
Korraldajad:

Aune Varik aunevarik@hot.ee tel. 53 440 747
EVL juhatus vibuliit@vibuliit.ee  
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster