JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

Eesti noorte sisemeistrivõistlused 2010 a. vibuspordis

Juhend


Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondents-võistluse tulemused.

Kõikides vanuseklassides on sisemeistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriu-miks:
1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluste etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluste etapist 2 parema etapi tulemuse kogusummas 8 parema hulka jõudmine.

 
KOHT, AEG, KAVA:

Võistlused toimuvad Vana-Võidu spordihoones.
13.märts 2010.a. kell 11:00 - NOORED ja TIDETID, soojendus 10:00 - 10:45
13.märts 2010.a. kell 15:30 - JUUNIORID ja KADETID, soojendus 14:30 - 15:15
 

OSAVÕTJAD:

Sportvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1990-1992) 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø40 cm kolmikleht
Kadetid (s. 1993-1995) 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1996-1997) 1*15m (1*30 noolt) + OR Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 1998 ja nooremad) 1*15m (1*30 noolt) + OR Ø122 cm täisleht
Vaistuvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1990-1992) 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø40 cm täisleht
Kadetid (s. 1993-1995) 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1996-1997) 1*15m (1*30 noolt) + OR Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 1998 ja nooremad) 1*15m (1*30 noolt) + OR Ø122 cm täisleht
Pikkvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1990-1992) 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø40 cm täisleht
Kadetid (s. 1993-1995) 1*18m (1*30 noolt) + OR Ø80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1996-1997) 1*15m (1*30 noolt) + OR Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 1998 ja nooremad) 1*15m (1*30 noolt) + OR Ø122 cm täisleht
Plokkvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1990-1992) 1*18m (1*30 noolt) + OR vertikaalsesse kolmiklehte. NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
Kadetid (s. 1993-1995) 1*18m (1*30 noolt) + OR vertikaalsesse kolmiklehte. NB! Kümneks loetakse kogu kümme koos sisekümnega!
Noored (s. 1996-1997) 1*15m (1*30 noolt) + OR Ø80 cm 10-6 ringid
Tidetid (s. 1998 ja nooremad) 1*15m (1*30 noolt) + OR Ø122 cm täisleht

 
REGISTREERIMINE:
 

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt reedel 11.märtsil 2010.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada järgmise sportlasega koondtabelist.
 

KORRALDAMINE:  

Võistlused korraldab EVL koostöös Vana-Võidu VK/Viljandi SK.
Võistluste peakohtunik: Mart Muhel

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest ainult diplomiga.

 
OSAVÕTUMAKS:

Juuniorid ja nooremad 60 EEK.

 
ÜLDISELT:
 

NB. Vajalik spordiarsti kehtiv tervisetõend.

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.
 

 
 
Korraldajad:

Aune Varik aunevarik@hot.ee tel. 53 440 747
Zigmontas Strepaitis zigmontas.strepaitis@baltecomoobel.ee tel. 55 321 43
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster