JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 2009.

Juhend

 
Eesti meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht, aeg:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil programmiga:
8. augustil 2009.a. kell 10.00-10.45 soojenduslaskmine ja tehniline kontroll, kell 11.00 FITA-1 pikad distantsid. Seejärel toimub peale vaheaega võistkonnavõistlus. Võistkonnad registreeritakse enne võistluse algust.
9. augustil 2009.a. kell 10.00-10.45 soojenduslaskmine, kell 11.00 FITA-1 lühikesed distantsid. Peale vaheaega toimuvad individuaalsed OR matšid.
 

Osavõtjad ja kava:

Sportvibu: (mehed, naised, mees- ja naisveteranid)
Plokkvibu: (mehed, naised, mees- ja naisveteranid)

Võistkonnavõistlust peetakse ja paaridesse asetatakse harjutuse FITA-1 sees lastud 70 m tulemuste põhjal. Võistkondade koosseisus saavad osaleda ka veteranid ja kadetid, sõltumata sellest kas nad lasid kaasa 90 m distantsi. Võistkonnaharjutuses kolm võistkonna sportlast lasevad igas matšis 4*2 noolt, st iga võistkonna liige laseb igas seerias kordamööda 2 noolt, kokku 6 noolt võistkond. Igas matšis on kokku 4 seeriat. Võistkonnal on 6 noole laskmiseks aega 2 minutit. OR matšid pannakse kokku FITA-1 tulemuste põhjal.

OR matšid kuni ¼ finaalini lastakse 2*6 noolt ühes matšis. Alates ¼ finaalist lastakse 4*3 noolt ühes matšis. OR matšidele kvalifitseerumise aluseks on FITA-1 kõigil nelja distantsil osalemine.


Registreerimine:

Osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 03.08.2009.a. kella 24.00-ks e-maili aadressil sl@lv.parnu.ee; leili47@hot.ee; Juhul, kui ei ole võimalik registreeruda e-maili teel, palume korraldajatega ühendust võtta telefoni teel ja ülesandmise vormistamine eraldi kokku leppida!

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu Vibuklubiga Meelis.
Võistluste peakohtunik: Leili Kukk, peasekretär Gristy Lehtna

 
Autasustamine:

Medalite ja diplomitega autasustatakse OR harjutuste 3 paremat sportlast nii meeste, naiste kui ka meesveteranide ja naisveteranide hulgas. Võistkonnavõistluses autasustatakse 3 paremat võistkonda diplomite ja medalitega.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud 200.- EEK
Õpilased 140.- EEK.
 

Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmalt EVL-i võistlusmäärustiku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku. Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad sportlased ise, esitades tehnilisele kontrollile pere- või spordiarsti tõendi võistlustel osalemiseks.
 


EVL juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2019 AC Ilves
Webmaster