JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Eesti noorte meistrivõistlused 2009 a.


Juhend

 
Eesti noorte meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht ja aeg:

Võistlused toimuvad Tammiste vibustaadionil Pärnus.
Algus 25.juulil 2008.a. kell 11.00
Võistlusväljak on treeninglaskmiseks avatud kell 10.00-10.45
Tehniline komisjon toimub 10.00-10.45
 

Osavõtjad ja kava:

Võistlustest võivad osa võtta noorsportlased olümpiavibu ja plokkvibu võistlus-klassis, kes on sündinud 1991. aastal või hiljem.

Võisteldakse järgmistes vanuseklassides:

  Juuniorid (sünd 91-92, 17 ja 18 aastased): Harjutuseks on FITA-1. Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
  Kadetid noormehed (sünd 93-94, 15 ja 16 aastased): Harjutuseks on nFITA. Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
  Kadetid neiud (sünd 93-94, 15 ja 16 aastased): Harjutuseks on 60+50m (122cm ml)+40+30m (80cm ml). Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
  Noored (sünd 95-96, 13 ja 14 aastased): Harjutuseks on 30m (122cm ml) + 2 x 30m (80cm ml). Kõik distantsid lastakse 3 noolega.
Tidetid (sünd 97 ja nooremad, 12 a. ja nooremad): Harjutuseks on 20+20m (122cm ml). Mõlemad distantsid lastakse 3 noolega.


Registreerimine:

Eesti noorte meistrivõistlustest osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 22.07.2009.a. kella 12.00-ks e-maili aadressil sl@lv.parnu.ee; leili47@hot.ee;
Juhul, kui ei ole võimalik registreeruda e-maili teel, palume korraldajatega ühendust võtta telefoni teel ja ülesandmise vormistamine eraldi kokku leppida!


Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu Vibuklubi Meelis aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: Pr. LEILI KUKK tel. 527 4096
Võistluste peasekretär: Pr. GRISTY LEHTNA


Autasustamine:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega.

 
Osavõtumaks:

50 EEK.

 
Üldiselt:

Võistlused korraldatakse vastavalt kehtivale Eesti Vibuliidu võistlusmäärusti-kule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunike-kogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EVLi võistlusmäärus-tikku, seal määratlemata vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmää-rustiku. Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.


 

Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster