JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE KARIKAVÕISTLUSED 2008.a.

Juhend
 

Eesti Karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht, Aeg:

Võistlused toimuvad Järvakandi vibustaadionil algusega:
24. mail 2008.a. kell 11.00 (2*70m ja OR);
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud 10.00-10.45. Samaaegselt toimub tehniline kontroll.
 

Osavõtjad ja kava:

  Olümpiavibud; plokkvibud (mehed, naised, veteranid mehed, naised)
  2*70m distants Ø122 cm märklehte ja võistkonna arvestus. Kolme liikmeline võistkonna koosseis antakse üles enne võistluste algust. Võistkondade paremus selgitatakse võistkonna liikmete tulemuste summeerimisel.
  OR matšid pannakse kokku 2*70m tulemuste põhjal. OR matšidel lastakse kuni 1/4 finaalini 2*6 noolt ühes matšis. Alates 1/4 finaalist lastakse 4*3 noolt ühes matšis.

 
Registreerimine:

Karikavõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 22.05.2008.a.
Järvakandi vibuklubi "Ilves" e-posti aadressil: info@vibuklubiilves.ee

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Järvakandi Vibuklubiga "Ilves".
Võistluste peakohtunik: Urmas Tui tel. 53306813; sekretär: Aleksei Bažanov tel 5078982.
 

Autasustatamine:

Karikate ja diplomitega autasustatakse OR 3 paremat sportlast nii meeste, naiste kui ka meesveteranide ja naisveteranide hulgas.

Võistkondade auhinnalise koha saavutanud võistkonda autasustatakse diplomite ja karikatega.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud 100.- EEK
Õpilased, kuni 18.a. 60.- EEK.


Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmalt EVL-i võistlusmäärustiku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku.
Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.
 

Eesti Vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster