JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

KLUBIDE MATŠ

Juhend
 

Aeg:

Võistlus toimub 5. aprillil 2008. Sisselaskmine algab kell 11:00, võistlus 12:00.
Hea ilma korral toimub võistlus väljas 70 meetri distantsil, külma ilma puhul sees 18 meetri distantsil.
See, kas võistlus toimub sees või väljas, otsustatakse 2. aprillil.
 

Koht:

Võistlus toimub Järvakandi Vibuklubi "Ilves" vibustaadionil või klubihoones.
 

Harjutus:

Võistlus on oma formaadilt võistkonnavõistlus. Ühte võistkonda võivad kuuluda vaid ühe klubi liikmed. Võistkond koosneb kahest plokkvibu laskurist ja kahest sportvibu laskurist. Eraldi vanuselisi või soolisi klasse pole, soovi korral võivad osaleda ka noorteklasside laskurid. Plokkvibu laskurid on lubatud asendada sportvibu laskuritega, vastupidi mitte. Üks klubi võib välja panna mitu võistkonda.

Halva ilma korral
Lastakse sisetiirus harjutust 2 x 18 meetrit (30 + 30 noolt). Võistkonna maksimaalne tulemus on 2400 silma. Plokkvibudel loetakse kümneks sisekümmet.

Hea ilma korral
Lastakse väljas harjutust 2 x 70 meetrit (36 + 36 noolt). Võistkonna maksimaalne tulemus on 2880 silma. NB! 2 x 70 meetri puhul peetakse ka individuaalarvestust ja osaleda on võimalik eraldi, võistkonda kuulumata.


Osavõtumaks:

Osavõtumaks kõigile osalejatele 100 krooni (võistkond kokku 400 krooni).


Autasustamine
:

Võistkonna arvestuses autasustatakse esikolmikut diplomite ja karikatega. Individuaalarvestuses autasustatakse eraldi naiste- ja meeste, plokk- ja sportvibu klasside esikolmikuid diplomitega.


Registreerimine:

Registreerimine toimub e-posti teel (siret@vibuklubiilves.ee) kuni 2. aprilli 20:00ni. Kõigi registreerunutega võetakse ühendust, kui on selgunud, kas võistlus toimub sees või väljas.


Peakohtunik:

Võistluste peakohtunik on Merle Morozova.
Võistlus toimub FITA ja EVLi võistlusreeglite järgi.
 


Copyright (c) 2001-2019 AC Ilves
Webmaster