JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

Eesti noorte sisemeistrivõistlused 2008 a. vibuspordis

Juhend

(täiendatud 03.03.2008)


Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondents-võistluse tulemused.

Kõikides vanuseklassides on sisemeistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriumiks:
1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluste etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluste etapist 2 parema etapi tulemuse kogusummas 8 parema hulka jõudmine.

 
KOHT, AEG, KAVA:

Võistlused toimuvad Vana-Võidu spordihoones.
Stardijoon on harjutamiseks avatud kell 10:00.
08.märts 2008.a. kell 11:00 - NOORED ja TIDETID
08.märts 2008.a. orienteeruvalt kell 14:30 - JUUNIORID ja KADETID
Õhtupoolsetel laskjatel on kasutada kaks prooviseeriat.
 

OSAVÕTJAD:

Sportvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1990-1991) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht
Kadetid (s. 1992-1993) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1994-1995) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 1996 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht
Vaistuvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1990-1991) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht
Kadetid (s. 1992-1993) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1994-1995) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 1996 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht
Pikkvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1990-1991) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht
Kadetid (s. 1992-1993) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1994-1995) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht
Tidetid (s. 1996 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht
Plokkvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1990-1991) 2*18m (2*30 noolt) vertikaalsesse kolmiklehte
NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
Kadetid (s. 1992-1993) 2*18m (2*30 noolt) vertikaalsesse kolmiklehte
NB! Kümneks loetakse kogu kümme koos sisekümnega!
Noored (s. 1994-1995) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm 10-6 ringid
Tidetid (s. 1996 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht

 
REGISTREERIMINE:
 

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt neljapäeval 04.märtsil 2008.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada mitteosaleva sportlase.
 

KORRALDAMINE: 

Võistlused korraldab EVL koostöös Viljandi vibuspordi aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: URMAS TUI

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 3 sportlast, autasustatakse võitjat medali ja diplomiga, 2. kohta ainult diplomiga.

 
OSAVÕTUMAKS:

Juuniorid ja nooremad 60 EEK.

 
ÜLDISELT:
 

NB. Vajalik spordiarsti kehtiv tervisetõend.

Täiendus (03.03.2008)!

Eesti sisemeistrivõistluste juhendis on kahtepidimõistetavus mitteosalemisest teatamise osas, siis kooskõlastades korraldajatega:
Palume teatada oma mitteosalemisest Eesti sisenoortemeistrivõistlustel 08.03.2008 ja Eesti sisemeistrivõistlustel 09.03.2008 hiljemalt kolmapäeva 05.03.2008 keskööks kella 24.00-ni.
Siis jõuavad korraldajad teha korrektiive võistlejate nimekirjades ja kutsuda järgnevaid asenduslaskureid võistlema. Teatada palun aunevarik@hot.ee või mart@etva.ee.
Õhtupoolesetel laskjatel on proovilaskmise aeg kohe peale hommikupoolse vahetuse lõppu samuti pikkusega 45 minutit. Sellele järgneb hommikupoolsete võitjate autasustamine ja siis juba õhtupoolne võistlus ilma prooviseeriateta.
 

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.
 
 
Korraldajad:

Aune Varik aunevarik@hot.ee tel: 53 440747
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster