JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

2007 a. Eesti sisekarikavõistluste eelringid vibuslaskmises.
 

Juhend


Eesti sisekarikavõistlustele pääsemise aluseks on 2-etapilise korrespondentsvõistluse -Eesti sisekarikavõistluste eelringide - tulemused. Võistlused toimuvad Eesti Vibuliidu liikmete treening- või võistluspaikades. Lõppvõistlusele, Eesti sisekarikavõistluste finaali, pääsevad igast võistlus- ning vanuseklassist 2 eelringi tulemuste summas 8 parimat, sportvibu klassis pääseb nii täiskasvanud naiste kui meeste arvestuses kummaski lõppvõistlusele 16 parimat.

KOHT, AEG:

Võistlused toimuvad Eesti Vibuliidu liikmete treening- või võistluspaikades.

I Etapp 02.11 - 11.11. 2007.a.
II Etapp 23.11 - 02.12. 2007.a.

 

OSAVÕTJAD - VÕISTLUSKLASSID:

Sportvibu
naised ja mehed 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht või vertikaalne kolmikleht
nais- ja meesjuuniorid (s. 1989-90 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht või vertikaalne kolmikleht
kadetid (s. 1991-92 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht
noored (s. 1993-94 a.) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht
tidetid (s. 1995 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht
Vaistuvibu
naised ja mehed 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht
nais- ja meesjuuniorid (s. 1989-90 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht
kadetid (s. 1991-92 a.) 2*18m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht
noored (s. 1993-94 a.) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht
tidetid (s. 1995 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht
Plokkvibu
mehed ja naised 2*18m (2*30 noolt) vertikaalsesse kolmiklehte (40 cm märklehe 3 südamikku 6-ni) NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
nais- ja meesjuuniorid (s. 1989-90 a.) 2*18m (2*30 noolt) vertikaalsesse kolmiklehte (40 cm märklehe 3 südamikku 6-ni) NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
kadetid (s. 1991-92 a.) 2*18m (2*30 noolt) vertikaalsesse kolmiklehte (40 cm märklehe 3 südamikku 6-ni) NB! Kümneks loetakse kogu kümme koos sisekümnega!
noored (s. 1993-94 a.) 2*15m (2*30 noolt) Ø80 cm täisleht
tidetid (s. 1995 ja nooremad) 2*15m (2*30 noolt) Ø122 cm täisleht

Tidetid, noored, kadetid ja juuniorid võivad osa võtta 2 võistlusklassis, s.o. vastavalt vanuse järgi oma põhivõistlusklassis (või vanemas klassis) JA soovi korral ka täiskasvanute võistlusklassis (seda muidugi vaid sportlase ja treeneri soovil), s.t. noorteklassi sportlastel on võimalus pääseda lõppvõistlustele ka täiskasvanute arvestuses, kui nad mahuvad vastavates võistlusklassides 2 etapi summas 8 parima ja 16 parima hulka.
Soovi korral osaleda kahes võistlusklassis, tuleb noorsportlastel (ka juunioridel) mõlemal eelringi etapil lasta "tabelisse" 2 tulemust.

 
KORRALDAMINE:

Võistlused korraldab vastavate klubide vibuspordiaktiiv.
Võistluste tulemused tuleb saata e-maili aadressil mart@etva.ee vastavalt:

 

I Etapp hiljemalt 12. November 2007.a. kella 24:00-ks
II Etapp hiljemalt 03. Detsember 2007.a. kella 24:00-ks

 

Koondtulemused saadetakse klubidele ja vibuspordiaktiivile igale etapile järgneva nädala neljapäevaks e-maili teel. Koondtabel avaldatakse ka aadressil http://www.vibuliit.ee


Lisa 1: Vaistuvibu ja pikkvibu sportlase varustuse kirjeldus.

 

Eesti vibuliit juhatus

  

Lisa 1.

1. Vaistuvibu sportlase varustuse kirjeldus.

1.1. Vibu. Vaistuvibu on igasuguse konstruktsiooniga vibu, mis on lahtivõetav või ühes osas vibu, väljaarvatud plokkvibu.

1.2. Vibunöör. Vibunöör võib koosneda erinevat värvi, erinevast arvust, erinevast materjalist niitidest. Nööril võib olla keskmähis, mille pikkus ei või ulatuda laskja nägemisvälja vinnastatud vibu korral. Nööril on üks noolepesa, koosnedes ühest või kahest piirajast. Kummaski nööri otsas on aas nööri asetamiseks vibuõla tippudesse. Nööril pole lubatud kasutada mingisugust sihtimismärki.

1.3. Nooletugi. Igat tüüpi nooletugi on lubatud.

1.4. Sihik. Mitte mingisugust tüüpi sihiku või vibul olevate sihtimismärkide kasutamine pole lubatud.

1.5. Stabilisaatorid. Igat tüüpi stabilisaatorid on lubatud.

1.6. Nooled. Kasutada võib igat tüüpi nooli, mille noolepulga läbimõõt ei ületa 9,3 mm ja nooleotsa läbimõõt ei ületa 9,4 mm. Nooled peavad olema märgistatud sportlase nime, initsiaalide või muu tähelise märgistusega.

1.7. Sõrme- ja käekaitse. Sõrmekaitsena on lubatud kasutada laskmiskinnast, sõrmelappi või teipi. Mehhaaniliste või elektrooniliste päästikute kasutamine pole lubatud. Vibukäes võib kasutada kinnast, mis pole kinnitatud vibu käepideme külge.

1.8. Väljatõmbe pikkuse määraja. Igat tüüpi tõmbepikkuse määraja kasutamine pole lubatud.

2. Pikkvibu sportlase varustuse kirjeldus.

2.1. Vibu. Pikkvibu vastab traditsioonilisele pikkvibu vormile, mis tähendab, et nööristatud vibul puudutab vibunöör ainult vibuõla tippe ja ei toetu vibuõla pinnale.

2.2. Vibunöör. Vibunöör võib koosneda erinevat värvi, erinevast arvust, erinevast materjalist niitidest. Nööril võib olla keskmähis, mille pikkus ei või ulatuda laskja nägemisvälja vinnastatud vibu korral. Nööril on üks noolepesa, koosnedes ühest või kahest piirajast. Kummaski nööri otsas on aas nööri asetamiseks vibuõla tippudesse. Nööril pole lubatud kasutada mingisugust sihtimismärki.

2.3. Nooletugi. Mitte mingisugust tüüpi nooletugi pole lubatud. Nool toetub vibuakna vertikaalsele pinnale, mille võib katta pehme materjaliga.

2.4. Sihik. Mitte mingisugust tüüpi sihiku või vibul olevate sihtimismärkide kasutamine pole lubatud.

2.5. Stabilisaatorid. Mitte mingisugust tüüpi stabilisaatorid pole lubatud. Lisaraskusi vibul käsitletakse stabilisaatoritena.

2.6. Nooled. Kasutada võib ainult puitnooli. Noole lennu stabiliseerimiseks võib kasu- tada ainult naturaalseid sulgi. Nooled peavad olema märgistatud sportlase nime, initsiaalide või muu tähelise märgistusega.

2.7. Sõrme- ja käekaitse. Sõrmekaitsena on lubatud kasutada laskmiskinnast, sõrmelappi või teipi. Kasutada võib pöidlarõngast. Mehhaaniliste või elekt- rooniliste päästikute kasutamine pole lubatud. Vibukäes võib kasutada kinnast, mis pole kinnitatud vibu käepideme külge.

2.8. Väljatõmbe pikkuse määraja. Igat tüüpi tõmbepikkuse määraja kasutamine pole lubatud.Copyright (c) 2001-2019 AC Ilves
Webmaster