JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Kalevi lahtised meistrivõistlused vibuspordis.

Juhend

 
Aeg ja koht:

18. august kell 09.00 (1 prooviseeria)
19. august kell 10.00 (2 prooviseeriat)
Järvakandi Vibuklubi "Ilves" vibustaadionil, Nõlva 18B, Järvakandi

 
Osavõtjad:

  Plokkvibu N ja M  
 
  Sportvibu    
  Täiskasvanud N ja M  
  Juuniorid N ja M 89.-90. a. sündinud
  Kadetid T ja P 91.-92. a. sündinud
  Noored T ja P 93.-94. a. sündinud
  Tidetid T ja P 95. a. ja nooremad
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 

Registreerimine:

Osavõtjate kirjalik registreerimine lõpetada 15. august kell 17.00
e-mail: info@vibuklubiilves.ee

Programm:

I päev
  Plokkvibu M/N 90/70m ja 70/60m (Ø122)
 
  Sportvibu    
  Juuniorid ja täiskasvanud: M/N 90/70m ja 70/60m (Ø122)
  Kadetid: P/T 70/60m ja 60/50m (Ø122)
  Noored: P/T 50m ja 40m (Ø122)
       
  Esimene võistluspäev lastakse 6 noolega
 
II päev
  Plokkvibu M/N 50m ja 30m (Ø80)
 
  Sportvibu    
  Juuniorid ja täiskasvanud: M/N 50m ja 30 m (Ø80)
  Kadetid: P/T 50/40m ja 30m (Ø80)
  Noored: P/T 2 x 30m (Ø80)
  Tidetid: P/T 2 x 10m (Ø122)

  
Autasustamine:

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja eriauhinnaga, N ja M klassi kolme paremat rahaliste auhindadega. Lisaks autasustatakse juunioride ja täiskasvanute klassi kolme paremat vastava medaliga, kadettide, noorte ja tidettide võitjaid Kalevi noortemeistri märgiga.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja juuniorid: 100 EEK
Kadetid, noored ja tidetid: 50 EEK

 
Majandamine:

Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus. Kõik komandeerimisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või osaleja.


Korraldaja:

Võistlused korraldab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus koos Järvakandi vibuklubiga "Ilves".


Info:

e-mail: info@vibuklubiilves.ee
Mob: +372 50 94 638 Raul Kivilo
        +372 50 41 160 Toomas KiviloCopyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster