JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 2007.

Juhend

 
Eesti meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht, aeg:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil algusega:
11. augustil 2007.a. kell 11.00 (pikad distantsid ja võistkonnavõistlus);
12. augustil 2007.a. kell 11.00 (lühikesed distantsid ja OR).
Võistlusväljak on proovilaskmiseks mõlemal päeval avatud 10.00-10.45.
Tehniline komisjon toimub 11. augustil 10.00-10.45.
 

Osavõtjad ja kava:

Olümpiavibud (mehed, naised)

1. päev- 90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants Ø122 cm märklehte ja võistkonnavõistlus.
2. päev- 50m ja 30m distants Ø80 cm märklehte ja OR.

Plokkvibud (mehed, naised)

1. päev- 90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants Ø122 cm märklehte.
2. päev- 50m ja 30m distants Ø80 cm märklehte ja OR.

Veteranid (mehed, naised)

1. päev- 70m ja 60m distants Ø122 cm märklehte.
2. päev- 50m ja 30m distants Ø80 cm märklehte ja OR.


Võistkonnavõistlust peetakse 90m ja 70m lastud tulemustel põhinevas järjekorras. Kõikides võistlusklassides kuuluvad võistkondadesse 3 sportlast, kes tuleb registreerida 11.08. hiljemalt kell 10.45. Võistkonnaharjutuses kolm võistkonna sportlast lasevad igas matšis 4*2 noolt, st iga võistkonna liige laseb igas seerias korda-mööda 2 noolt, kokku 6 noolt võistkond. Igas matšis on kokku 4 seeriat. 3-l sportlasel on ühes seerias 6 noole laskmiseks aega 2 minutit.

OR matšid pannakse kokku FITA-1 tulemuste põhjal. OR matšid peetakse uute reeglite järgi, kus kuni ¼ finaalini lastakse 2*6 noolt ühes matšis. Alates ¼ finaalist lastakse 4*3 noolt ühes matšis.


Registreerimine:

Meistrivõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 09.08.2007.a. kell 15.00
Vibuklubi Pärnu "Meelis" e-posti aadressil: sl@lv.parnu.ee; leili47@hot.ee

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu Vibuklubiga "Meelis".
Võistluste peakohtunik: pr. Leili Kukk tel. 527 4096; sekretär: Gristy Lehtna

 
Autasustamine:

Medalite ja diplomitega autasustatakse FITA-1 ja OR harjutuste 3 paremat sportlast nii meeste, naiste kui ka meesveteranide ja naisveteranide hulgas.
Võistkonnavõistluses auhinnalise koha saavutanud võistkonda autasustatakse diplomite ja medalitega.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud 100.- EEK
Õpilased 75.- EEK.
 

Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmalt EVL-i võistlusmäärustiku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku. Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.
 


Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2019 AC Ilves
Webmaster