JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

Eesti noorte sisemeistrivõistlused 2007 a. vibuspordis

Juhend

Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on ainult 3-etapilise korrespondents-võistluse tulemused. Kui sportlane ei ole osalenud vähemalt 2 etapil 3-etapilisest korrespondentsvõistlustest, pole tal võimalik osaleda Eesti noorte sisemeistri-võistlustel.

Kõikides vanuseklassides on meistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriumiteks:
1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluste etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluste etapist 2 parema etapi tulemuse kogusummas 8 parema hulka jõudmine.

 
KOHT, AEG, KAVA:

Võistlused toimuvad Vana-Võidu spordihoones.
03.märts 2007.a. kell 11:00 - NOORED ja TIDETID
03.märts 2007.a. orienteeruvalt kell 14:30 - JUUNIORID ja KADETID
Stardijoon on harjutamiseks avatud kell 10:00.
 

OSAVÕTJAD:

Sportvibu  
Juuniorid (sünd 89-90) 2*18 D40cm märkleht
Kadetid (sünd 91-92) 2*18 D80cm märkleht
Noored (sünd 93-94) 2*15 D80cm märkleht
Tidetid (sünd 95 ja nooremad) 2*15 D122cm märkleht
Plokkvibu  
Juuniorid (sünd 89-90) 2*18 vertikaalsesse kolmiklehte (40 cm märklehe 3 südamikku 6-ni) NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
Kadetid (sünd 91-92) 2*18 vertikaalsesse kolmiklehte (40 cm märklehe 3 südamikku 6-ni) NB! Kümneks loetakse kogu kümme koos sisekümnega!
Noored (sünd 93-94) 2*15 D80cm märkleht
Tidetid (sünd 95 ja nooremad) 2*15 D122cm märkleht

 
REGISTREERIMINE:
 

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt neljapäeval 01.märtsil 2007.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada mitteosaleva sportlase.
 

KORRALDAMINE:  

Võistlused korraldab EVL koostöös Viljandi vibuspordi aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: TÕNU ENNEMUIST

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega.

 
OSAVÕTUMAKS:

Juuniorid ja nooremad 40 EEK.

 
ÜLDISELT:
 

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.
 
 
Korraldajad:

Tõnu Ennemuist tonn@matti.ee tel: 51 44646
Aune Varik aunevarik@hot.ee tel: 53 440747
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2019 AC Ilves
Webmaster