JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE 45. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED.

Juhend

 
Eesti meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht, aeg:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil algusega:
29. juuli 2006.a. kell 11.00 (pikad distantsid ja võistkonnavõistlus);
30. juuli 2006.a. kell 11.00 (lühikesed distantsid ja OR).
Võistlusväljak on proovilaskmiseks mõlemal päeval avatud 10.00-10.45. Tehniline komisjon toimub 29.juulil 10.00-10.45.


Osavõtjad ja kava:

Olümpiavibud

1. päev- 90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants Ø122 cm märklehte ja võistkonnavõistlus.
2. päev- 50m ja 30m distants Ø80 cm märklehte ja OR.

Plokkvibud (mehed, naised)

1. päev- 90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants Ø122 cm märklehte.
2. päev- 50m ja 30m distants Ø80 cm märklehte ja OR.

Veteranid (mehed, naised)

1. päev- 70m (naised 60m) distants Ø122 cm märklehte.
2. päev- 50m ja 30m distants Ø80 cm märklehte ja OR.

Võistkonnavõistlust peetakse 90m ja 70m lastud tulemustel põhinevas järjekorras. Kõikides võistlusklassides kuuluvad võistkondadesse 3 sportlast, kes tuleb registreerida 29.07. hiljemalt kell 11.00. Võistkonnaharjutuses korraldatakse võistlus vastavalt uutele reeglitele: 3 võistkonna sportlast lasevad igas matšis 4*2 noolt, st iga võistkonna liige laseb igas seerias korda-mööda 2 noolt (ükski võistleja ei tohi lasta kahte noolt järjest), kokku 6 noolt võistkond. Igas matšis on kokku 4 seeriat. 3-l sportlasel on ühes seerias 6 noole laskmiseks aega 2 minutit.

OR matšid pannakse kokku FITA-1 tulemuste põhjal. OR matšid peetakse uute reeglite järgi, kus kuni ¼ finaalini lastakse 2*6 noolt ühes matšis (käesoleva aastani lasti 3*6 noolt). Alates ¼ finaalist lastakse 4*3 noolt ühes matšis.


Registreerimine:

Meistrivõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 27.07.2006.a. kell 17.00 Vibuklubi Pärnu "Meelis" postiaadressil või järgmisel e-posti aadressil: sl@lv.parnu.ee

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu Vibuklubiga "Meelis". Võistluste peakohtunik: pr. Leili Kukk

 
Autasustamine:

Medalite ja diplomitega autasustatakse FITA-1 ja OR harjutuste 3 paremat sportlast nii meeste, naiste kui ka meesveteranide ja naisveteranide hulgas. Võistkonnavõistluses auhinnalise koha saavutanud võistkonda autasustatakse diplomite ja medalitega.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud 100.- EEK
Õpilased 75.- EEK.

Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmalt EVL-i võistlusmäärustiku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku.
Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.


 

Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster