JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE KARIKAVÕISTLUSTE

Juhend
 

Eesti Karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmete sportlased.

Koht, Aeg, Kava:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil 27.mai 2006.a.
Algus 27. mail 2006.a. kell 11.00 Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud kell 10.00-10.45.
Tehniline komisjon teostatakse 27. mail proovilaskmise ajal.

Kõikides võistlusklassides (mehed-naised, veteranid, olümpiavibu-plokkvibu) on kvalifikatsiooni distantsiks 2*70 m, mille tulemuste järgi asetatakse sportlased olümpiaringideks tabelisse ja duelllaskmises selgitatakse karikavõitjad.
Võistkonnavõistluses kuulub igasse võistkonda vastavalt võistlusklassile 3 sportlast. Paremusjärjestus saadakse vastavalt kvalifikatsiooniringide tulemuste põhjal. S.o. ülesantud võistkonna 3 liikme tulemused liidetakse.

Võistkondade koosseisud edastatakse peakohtunikule hiljemalt kell 11.00 27.05.2006.a.
 

Osavõtjad:

Olümpivavibu mehed, naised, mees- ja naisveteranid 2*70m Ø122 mm märkleht
Plokkvibu mehed, naised, mees- ja naisveteranid 2*70m Ø122 mm märkleht

NB! Nais- ja meesveteranid on võistlejad vanuses 50 aastat ja üle selle.
 

Registreerimine:

Täiskasvanute Karikavõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 25.05.2006.a. kell 20.00 Pärnu Vibuklubis Meelis või pr. T. Muheli aadressidel kas kirja või elektronposti teel.

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Pärnu vibuspordi aktiiv koostöös teiste klubidega ja Eesti Vibuliiduga.

Võistluste peakohtunik:    Pr. TIIU MUHEL

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusdress või ühtne klubi võistlusriietus.
 

Autasustatamine:

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse karikate ja diplomitega.
Kui võistlejaid (võistkondi) võistlusklassis on vähem kui 3, autasustatakse võitjat karika ja diplomiga, ülejäänuid diplomiga.


Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja veteranid 100.- EEK, õpilased 50.- EEK.


Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EV võistlusmäärustikku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku.

Korraldajad:

Eesti Vibuliit
Pärnu VK Meelis

  T. Muhel e-mail: tiiu@lamiflex.ee

 

Eesti Vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster