JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

KALEVI SUVEPÄEVAD '2005
Kalevi lahtised meistrivõistlused vibuspordis.

Juhend

 
Aeg ja koht:

13. August - kell 11:00
14. August - kell 11:00
Tammiste Vibustaadion, Tammiste tee 6 A, Pärnu.

 
Osavõtjad:

  Täiskasvanud, veteranid N ja M  
  Juuniorid N ja M 87.-88. a. sündinud
  Kadetid T ja P 89.-90. a. sündinud
  Noored T ja P 91.-92. a. sündinud
  Tidetid T ja P 93. a. ja nooremad
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 

Registreerimine:

Osavõtjate kirjalik registreerimine lõpetada 11. augustil kell 15.00
e–mail: sl@lv.parnu.ee; leili47@hot.ee

Programm:

I päev
  Juuniorid ja täiskasvanud (M): 90 m + 70 m
  Juuniorid, täiskasvanud ja veteranid (M, N): 70 m + 60 m
  Kadetid (neiud): 60 m + 50 m
  Kadetid (noormehed): 70 m + 60 m
  Noored (T ja P): 40 m + 30 m
  Plokkvibu:  
II päev
  Juuniorid ja täiskasvanud (M): 50 m + 30 m
  Juuniorid, täiskasvanud ja veteranid (M, N): 50 m + 30 m
  Kadetid (noormehed): 50 m + 30 m
  Kadetid (neiud): 40 m + 30 m
  Noored (T ja P): 2 x 30 m
  Tidetid (T ja P): 20m suurde lehte
  Plokkvibu:  
Esimene võistluspäev lastakse 6 noolega.


Märklehed:

I päev Juuniorid, täiskasvanud,veteranid, kadetid ja noored 122 cm.
II päev Juuniorid, täiskasvanud,veteranid, kadetid, noored, 80 cm, tidetid 122 cm.

  
Autasustamine:

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja eriauhinnaga, N ja M klassi kolme paremat rahaliste auhindadega. Lisaks autasustatakse juunioride, täiskasvanute ja veteranide klassi kolme paremat vastava medaliga, kadettide, noorte ja tidettide võitjaid Kalevi noortemeistri märgiga.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja juuniorid: 50 EEK
Kadetid, noored ja tidetid: 30 EEK

 
Majandamine:

Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus. Kõik komandeerimisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või osaleja.


Korraldaja:

Võistlused korraldab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus koos Pärnu vibuklubiga "Meelis".


Peakohtunik:

Leili Kukk
tel: 44 32 681, mob: 52 74 096Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster