JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Eesti noorte meistrivõistlused 2005 a.

Juhend

 
Eesti Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht ja aeg:

Võistlused toimuvad Järvakandi vibustaadionil.
Algus 09. juuli 2005.a. kell 10:00.
Võistlusväljak on treeninglaskmiseks avatud kell 9:00-9:45.
Tehniline komisjon 9:00-9:45.

Osavõtjad ja kava:

  Juuniorid (sünd 87-88): 2 x 70 m (Ø122 mm märkleht)
  Kadetid neiud (sünd 89-90): 2 x 60 m (Ø122 mm märkleht)
  Kadetid noormehed (sünd 89-90): 2 x 60 m (Ø122 mm märkleht)
  Noored (sünd 91-92): 2 x 40 m (Ø122 mm märkleht)
Tidetid (sünd 93 ja nooremad): 2 x 20 m (Ø122 mm märkleht)

Lastakse vastavalt võistlusklasside distantsidele 2*12 seeriat 3 noolega.


Registreerimine:

Noorte meistrivõistlustest osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 07.07.2005.a. kella 18:00-ks ühel alljärgnevatest e-maili aadressidest:

toora@hot.ee
korax@hot.ee

Juhul, kui ei ole võimalik registreeruda e-maili teel, palun korraldajatega võtta ühendust telefoni teel ja eraldi kokku leppida ülesandmise vormistamine!

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Järvakandi VK Ilves koos Eesti Vibuliiduga.
Võistluste peakohtunik: Hr. Aleksei Bažanov

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusdress või ühtne klubi võistlusriietus. Samuti peavad sportlastel olema spordijalanõud.

 
Autasustamine:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega.

 
Osavõtumaks:

50 EEK.

 
Üldiselt:

Võistlused korraldatakse vastavalt kehtivale Eesti Vibuliidu võistlusmäärustikule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmalt EVL-i võistlusmäärustikku, seal määratlemata vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustiku.


Korraldajad:

Eesti vibuliit
Järvakandi VK Ilves
Raul Kivilo: e-mail toora@hot.ee
Aleksei Bažanov: e-mail korax@hot.ee

Eesti vibuliidu juhatus.


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster