JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE KARIKAVÕISTLUSTE

Juhend
( parandatud 19.05.2005 )

Eesti Karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmete sportlased.

Koht, Aeg, Kava:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil. Algus 28. mail 2005.a. kell 11.00 (pikad distantsid) ja 29. mail 2005.a kell 11.00 (lühikesed distantsid).
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud mõlemal päeval kell 10.00-10.45
Tehniline komisjon teostatakse 28. mail proovilaskmise ajal.
Võistkonnavõistlust peetakse harjutuse FITA-1 arvestuses. Võistkonda saab registreerida kuni 28.mail kella 10.45 Võistkonda võib kuuluda kuni neli liiget ühest klubist sportvibude klassis, 2 sportlast plokkvibude klassis. Neist arvesse läheb kolme parema laskuri tulemus sportvibude klassis ja mõlema plokkvibu laskja tulemus. Arvestust peetakse naiste ja meeste võistlusklassides eraldi.
 

Osavõtjad:

  Olümpiavibu
mehed, naised
90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat

50m distants 80 cm täislehte ja 30m distants 80 cm (6-ni) märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

  Plokkvibu
mehed, naised
90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat

50m distants 80 cm täislehte ja 30m distants 80 cm (6-ni) märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

  Veteranid 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse 6 noolega 6 seeriat

50m distants 80 cm täislehte ja 30m distants 80 cm (6-ni) märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

NB! Nais- ja meesveteranid on võistlejad vanuses 50 aastat ja üle selle.

 

Registreerimine:

Täiskasvanute Karikavõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 26.05.2005.a. kell 20.00 Pärnu Vibuklubis Meelis või pr. T. Muheli aadressidel kas kirja või elektronposti teel.

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Pärnu vibuspordi aktiiv koostöös teiste klubidega ja Eesti Vibuliiduga.

Võistluste peakohtunik:    Pr. TIIU MUHEL

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusdress või ühtne klubi võistlusriietus.
 

Autasustatamine:

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse karikate ja diplomitega. Võistkonnavõistluses autasustatakse 3 parimat võistkonda karika ja diplomitega.
Kui võistlejaid võistlusklassis on vähem kui 3, autasustatakse võitjat karika ja diplomiga, ülejäänuid diplomiga.


Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja veteranid 100.- EEK, õpilased 75.- EEK.


Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EV võistlusmäärustikku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku.

Korraldajad:

Eesti Vibuliit
Pärnu VK Meelis

  T. Muhel e-mail: tiiu@lamiflex.ee

 

Eesti Vibuliidu juhatus.


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster