JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Eesti noorte meistrivõistluste 2004 a.

Juhend

 
Eesti Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmete klubide sportlased.

Koht ja aeg:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil 10. juulil 2004.a.
Algus kell 11:00.
Võistlusväljak avatud treeninglaskmiseks kell 10:00 - 10:45.
Tehniline komisjon 10.07 kell 10:00 - 10:45.

Osavõtjad ja kava:

  Juuniorid neiud: Naiste FITA-1
  Juuniorid noormehed: FITA-1
  Kadetid tüdrukud: Noorte FITA-1 (60 + 50 + 40 + 30 m)
  Kadetid noormehed: Noorte FITA-1 (70 + 60 + 50 + 30 m)
  Noored tüdrukud: 40 m (Ø122 mm) + 2x30 m (Ø80 mm)
Noored poisid: 40 m (Ø122 mm) + 2x30 m (Ø80 mm)
Tidetid tüdrukud: 30 m (Ø122 mm) + 25 m (Ø122 mm)
Tidetid poisid: 30 m (Ø122 mm) + 25 m (Ø122 mm)

Juuniorid ja kadetid lasevad 2 pikemat distantsi 6 noolega. Samal ajal (juuniorid ja kadetid 2 distantsi!) lasevad noored ja tidetid oma vanuseklassi pikima distantsi 3 noolega!


Registreerimine:

Eesti noorte meistrivõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 08.07.2004.a. kella 20:00-ks vibuklubi Meelis aadressil sl@lv.parnu.ee elektronposti teel.

 
Korraldamine
:

Võistlused korraldab Pärnu vibuspordi aktiiv koostöös teiste klubidega ja Eesti Vibuliiduga.
Võistluste peakohtunik: Pr. LEILI KUKK.

 
Autasustamine:

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse medalite ja diplomitega.

 
Osavõtumaks:

50 EEK.

 
Üldiselt:

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustikule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega, kasutades esmaselt EV võistlusmäärustiku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametliku võistlusmäärustiku.


Korraldajad:

Eesti vibuliit
Pärnu vibuklubi MEELIS.
L. Kukk e-mail: sl@lv.parnu.ee

Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster