JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE KARIKAVÕISTLUSTE

Juhend


Eesti Karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmete sportlased.

Koht, Aeg, Kava:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil.
Algus 29. mail 2004.a. kell 11:00.
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud mõlemal päeval kell 10:00-10:45.
Tehniline komisjon teostatakse 29. mail proovilaskmise ajal.
Võistkonnavõistlust peetakse harjutuse FITA-1 arvestuses. Võistkonda saab võistluste alguses 29.mail kuni kella 11.00 registreerida kuni neli liiget ühest klubist sportvibude klassis, 2 sportlast plokkvibude klassis. Neist arvesse läheb kolme parema laskuri tulemus sportvibude klassis ja mõlema plokkvibu laskja tulemus. Arvestust peetakse naiste ja meeste võistlusklassides eraldi.

Osavõtjad:

  Olümpiavibu
mehed, naised
90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat

50m distants 80 cm täislehte ja 30m distants 80 cm (6-ni) märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

  Plokkvibu
mehed, naised
90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat

50m distants 80 cm täislehte ja 30m distants 80 cm (6-ni) märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

  Veteranid 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse 6 noolega 6 seeriat

50m distants 80 cm täislehte ja 30m distants 80 cm (6-ni) märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

NB! Nais- ja meesveteranid on võistlejad vanuses 50 aastat ja üle selle.

 

Registreerimine:

Täiskasvanute Karikavõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 27.05.2004.a. kell 20.00 Pärnu Vibuklubis Meelis või hr. T. Ennemuisti – pr. T. Muheli aadressidel kas kirja või elektronposti teel.

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Pärnu vibuspordi aktiiv koostöös teiste klubidega ja Eesti Vibuliiduga. Võistluste peakohtunik: Hr. TÕNU ENNEMUIST
Sekretär: Pr. TIIU MUHEL

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusdress või ühtne klubi võistlusriietus.

Autasustatamine:

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse karikate ja diplomitega. Võistkonnavõistluses autasustatakse võitnud võistkonda karikate ja diplomitega.


Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja veteranid 100 EEK [noored (alates juunioritest) täiskasvanute KV 75.- EEK].


Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EV võistlusmäärustikku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku.

Korraldajad:

Eesti Vibuliit
Pärnu VK Meelis

  T. Ennemuist tonu@vom.ee
tonn@matti.ee
Riia mnt. 32a-16 Viljandi
  T. Muhel tiiu@lamiflex.ee

 

Eesti Vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster