JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

Eesti noorte sisemeistrivõistlused 2004 a. vibuspordis

Juhend

Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 4-etapilise korrespondentsvõistluse tulemused:
  • JUUNIORID
  • KADETID
  • NOORED
  • TIDETID

Kõikides vanuseklassides on meistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriumiteks:

1. osavõtt vähemalt 3-st eelvõistlusest 
2. eelvõistlustel 4-st võistlusest 3 parema tulemuse kogusummas 8 parema hulka jõudmine.

 
KOHT, AEG, KAVA:

27. märts 2004.a. kell 11.00 Stardijoon harjutamiseks avatud kell 10.00 .
Võistlused toimuvad Viljandi Spordihoones.

OSAVÕTJAD:

Juuniorid (sünd 86-87) 2*18 D40cm täisleht
Kadetid (sünd 88-89) 2*18 D80cm (6-ni) märkleht
Noored (sünd 90-91) 2*15 D80cm märkleht
Tidetid (sünd 92 ja nooremad) 2*15 D122cm märkleht

REGISTREERIMINE:  

Automaatselt - vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt reedel 26. Märtsil 10:00. See võimaldab asendada haigestunud sportlane.

KORRALDAMINE:  

Võistlused korraldab Viljandi vibuspordi aktiiv koostöös EVL-iga.
Võistluste peakohtunik: TÕNU ENNEMUIST.

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusriietus või ühtne klubi võistlusdress. Samuti peavad olema kinnised spordijalanõud.

AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse medalite, diplomite ja mälestusesemetega. Mälestusesemetega autasustatakse ka eelmise aasta parimaid laskureid.

OSAVÕTUMAKS:

Juuniorid ja nooremad 40 EEK.

ÜLDISELT: 

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajaga lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.
 
Korraldajad:

Tõnu Ennemuist tonu@vom.ee tel: 051 44646
Aune Varik aunevarik@hot.ee tel: 055 677212
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster