JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

K O O N D I S

Eesti vibuliidu normatiivid 2011. aasta Euroopa sisemeistrivõistlusteks.
( kinnitatud EVL poolt Veebruar 2011 )
 
Võistlusklass
Harjutus
Täiskasvanud Juuniorid
MEHED, SPORTVIBU
2x18m (60 noolt) 570 560
3x18m keskmine (30 noolt) 280 275
NAISED, SPORTVIBU
2x18m (60 noolt) 560 550
3x18m keskmine (30 noolt) 270 265
MEHED, PLOKKVIBU
2x18m (60 noolt) 570 560
3x18m keskmine (30 noolt) 280 275
NAISED, PLOKKVIBU
2x18m (60 noolt) 560 550
3x18m keskmine (30 noolt) 270 265

Tiitlivõistluste normi täitmine annab koondislase staatuse ainult konkreetse tiitlivõistluse ajaks. Normi täitmine annab õiguse esindada Eesti koondise koosseisus Eesti riiki Euroopa 2011 sisemeistrivõistlustel Hispaanias 21. – 27.03.2011.

2011. aasta Euroopa sisemeistrivõistluste norme saab täita alates 1.novembrist 2010. Normi on võimalik täita kuni ametliku registreerimise lõpuni 28.02.2011.

Normide täitmisel lähevad arvesse tulemused kõikidelt Eesti Vibuliidu kalenderplaanis olevatelt võistlustelt, mille ametlik protokoll on esitatud Eesti Vibuliidu juhatusele. Klubid, kelle laskurid osalevad välisvõistlustel, on samuti kohustatud protokolli esitama (protokollid võib esitada e-posti teel) raulkivilo@hotmail.com

Registreerimise viimane kuupäev on 28.02.2011. Kui normi täitnud laskur avaldab soovi võistlusel osaleda (teatab sellest kirjalikult e-posti teel), siis ta registreeritakse.

Kui normitäitjaid ja võistlusel osaleda soovivaid sportlasi on rohkem kui on lubatud koondise maksimaalseks suuruseks, siis võetakse aluseks 60 noole parim tulemus.

Normi mittetäitnud sportlane võib tiitlivõistlusel osaleda vaid Eesti Vibuliidu juhatuse eriloal ja ainult juhul, kui normi täitnud laskurid ei soovi seda kohta täita. Juhatusele tuleb esitada vastavasisuline ametlik kirjalik avaldus.

Normide täitmise tabeli pidamise ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustele registreerimisega tegeleb Eesti Vibuliidu juhatus. Kui sportlane on huvitatud tiitlivõistlusel osalemisest, siis tuleb esitada kirjalik avaldus enne registreerimise lõppu EVL juhatusele (vibuliit@vibuliit.ee).

Kõik võistlussõiduga seotud kulud kannab sportlane ise (või tema klubi). Eesti Vibuliit toetab sportlasi võimaluse korral.

Võistlusega seotud kulud:
Osalustasu sportlasele 150 eurot, ametnikule 50 eurot ja võistkonnale 75 eurot. Korraldajate transport: Barcelona lennujaam 37 eurot, Reus lennujaam 20 eurot, Camp de Tarragona raudteejaam 16 eurot, Barcelona-Sants raudteejaam 41 eurot. Majutus koos hommikusöögiga (üheses toas 76 eurot / kaheses 48 eurot / kolmeses 46 eurot), majutus hommiku- ja õhtusöögiga (102 / 74 / 72 eurot), majutus kolme söögikorraga (128 / 100 / 98 eurot).

Maksed ametlikule võistluste korraldajale toimuvad läbi Eesti Vibuliidu (võistlusmaks, ametlik majutus, toitlustamine ja kohapealne transport). Hiliste registreerimiste või arvete hilinenud tasumisega võivad kaasneda võistluste korraldajate poolt kehtestatud trahvid.

Enne tiitlivõistlust kinnitab Eesti Vibuliidu juhatus Eestit esindava koondise. Otsused pannakse üles ka EVL kodulehele (alajaotus - "tiitlivõistlused").

 

Eesti koondise normatiivid 2011 a. Euroopa ja maailmakarikaetappideks.

( kinnitatud EVL poolt 01.09.2010, parandatud 25.10.2010 )

Võistlusklass
Harjutus
MK etapid Euroopa GP etapid
MEHED, SPORTVIBU
3xFITA-1/ 3x70m keskmine 1265/320 1255/315
FITA-1/ 70m 1275/325 1265/320
NAISED, SPORTVIBU
3xFITA-1/ 3x70m keskmine 1255/315 1235/310
FITA-1/ 70m 1265/320 1245/315
MEHED, PLOKKVIBU
3xFITA-1/ 3x70m keskmine 1330/330 1320/325
FITA-1 / 70m 1340/335 1330/330
NAISED, PLOKKVIBU
3xFITA-1/ 3x70m keskmine 1310/320 1300/315
FITA-1 / 70m 1320/325 1310/320

Normi täitmine annab õiguse esindada Eesti koondise koosseisus Eesti riiki rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Erineva tasemega tiitlivõistluste jaoks on erinevad normid. Samuti erinevad normide täitmise perioodid.


2011. aasta maailmakarikaetapid

I maailmakarikaetapp Porec, Horvaatia 2.-7.mai
II maailmakarikaetapp Antalya, Türgi 6.-11.juuni
III maailmakarikaetapp Ogden, USA 1.-6.august
IV maailmakarikaetapp Shanghai, Hiina 05.-10.september

Normi saab täita alates 1.augustist 2010 kuni vastava võistluse viimase registreerimise kuupäevani.


2011. aasta Euroopa karikaetapid

I Euroopa karikaetapp Antalya, Türgi 12.-17.aprill
II Euroopa karikaetapp Toulouse, Prantsusmaa 24.-29.mai

Normi saab täita alates 1.augustist 2010 kuni vastava võistluse viimase registreerimise kuupäevani.
 

Normi täitmiseks on vajalik vähemalt ühe vastava taseme normi täitmine.

Normide täitmisel lähevad arvesse EVL kalenderplaani võistluste tulemused ja välisvõistluste tulemused, mille ametlik protokoll on esitatud Eesti Vibuliidu juhatusele.

Kui normitäitjaid ja võistlusel osaleda soovivaid sportlasi on rohkem kui on lubatud koondise maksimaalseks suuruseks, siis võetakse kõikide võistluste puhul aluseks 2011.aasta edetabeli FITA-1 tulemuste paremusjärjestus.

Normi mittetäitnud sportlane võib tiitlivõistlusel osaleda vaid Eesti Vibuliidu juhatuse eriloal. Juhatusele tuleb esitada vastavasisuline ametlik avaldus.

Normide täitmise tabeli pidamise ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustele registreerimisega tegeleb Eesti Vibuliidu juhatus. Kui sportlane on huvitatud tiitlivõistlusel osalemisest, siis tuleb sellest kirjalikult teatada Raul Kivilole (raulkivilo@hotmail.com).

Kõik võistlussõiduga seotud kulud kannab sportlane ise (või tema klubi). Eesti Vibuliit toetab sportlasi võimaluse korral.

Võistuste korraldajate poolt on tavaliselt organiseeritud majutus, toitlustamine ja kohapealne transport. Täpsemat informatsiooni konkreetse võistuse kulude kohta leiab FITA ja EMAU kodulehekülgedelt või küsida raulkivilo@hotmail.com. Vajadusel aitab Eesti Vibuliit organiseerida ka transporti võistluskohta. Mitteametliku majutuse kasutamine ei ole kõikide võistluste puhul lubatud või tuleb maksta kõrgemat võistusmaksu või tasuda trahv.

Maksed ametlikule võistluste korraldajale toimuvad läbi Eesti Vibuliidu (võistlusmaks, ametlik majutus, toitlustamine ja kohapealne transport). Hiliste registreerimiste või arvete hilinenud tasumisega võivad kaasneda võistluste korraldajate poolt kehtestatud trahvid.

 

Informatsioon 2011. aasta maailmameistrivõistluste koondise moodustamise kohta

Lõplik koondis määratakse 2011. aasta alguses katsevõistlustel.

Katsevõistlustele pääseb maksimaalselt 8 sportvibu meest, 8 sportvibu naist, 6 plokkvibu meest, 6 plokkvibu naist. Katsevõistlustele pääsu eelduseks on minimaalse nõutava tulemuse täitmine:
sportvibudel 1220 silma, plokkvibudel 1300 silma.
Selle tulemuse täitmisel loevad kõik 1.jaanuar - 1.november 2010 väljas lastud FITA võitlused (sise-FITAd ei loe).

Juhul kui näiteks sportvibu meeste klassis laseb hooaja jooksul 10 meest üle 1220 silma, siis saab otsustavaks tulemuste paremusjärjestus - 8 parema tulemusega meest pääseb katsevõistlustele. Juhul kui minimaalset tulemust täidab vähem laskureid, siis on katsevõistlustel lihtsalt selle võrra väiksem konkurents.

Täpsem informatsioon järgmise aasta katsevõistluste kohta tuleb selle aasta lõpus.

Sel aastal on Eestis võimalik lasta veel 3 FITA-1 võistlust ja Lätis FITA-2 võistlus.


 
Copyright (c) 2001-2021 AC Ilves
Webmaster