JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Treeningplaanist
25.02.2005

Treeningplaan on sportlase ja treeneri vaheline leping, kus pooled võtavad endale kohustuse midagi teha, võtavad kohustuse seda täpselt täita, et jõuda teatud tulemuseni. Treeningplaan on pärast allkirjastamist kohustuslik mõlemale poolele, kusjuures plaani koostades treener on soovitaja, nõuandja, sportlane kirjutab reaalselt täidetavad kohustused oma plaani ise oma käega ja järelikult peab ta neid täidetavateks. Miks ma seda teemat puudutan? Aga selleks, et olen kuulnud ja lugenud igasugustest plaanidest ja mulle on jäänud mulje, et noored on plaane koostades liiga uljad. Olen tutvunud plaanidega, kus päevakoormused on 300-400 lasku (muide, kui keegi seda suudab, siis on põhjust oodata jällegi üle 1300 silmalist FITA tulemust) ja mulle tunduvad need koormused veidi ülepingutatud või kui täpsem olla, siis isegi ohtlikud noortele laskuritele. Tõsi, nende koormuste täitmisel nähakse olulist tulemuste paranemist, välja on pakutud 1340 silmani jõudmist harjutuses FITA-1. Et sellise tulemuseni tõesti jõuda, on vaja enne-kõike see kannatuste rada läbi käia ja tõesti 400 lasuni päevas jõuda tegelikkuses, mitte mõtetes, ja seda koormust mõnda aega taluda. Siis on tõesti põhjust oodata ka tulemuste tõusu. Kas just 1300ni või rohkemgi, see oleneb juba juhendaja haritusest ja ka kasvandiku eeldustest. Oma kogemuste põhjal julgen selliseid koormusi proovida alles 18-20aastaste noortega, mitte varem. Seni peab hapra noore organismiga ettevaatlik olema, et ei tehtaks parandamatuid vigu. Olen mõnegi noore käest küsimusele: "Millise koormusega sa harjutad?" saanud kõhkleva vastuse, et plaani järgi 300 noolt päevas. Edasise vestluse käigus on selgunud, et tegelikult on see arv ca 150 ja seda paaril korral nädalas. Sellise treeningkoormuse juures jääb kaugeks unistuseks 1300 silma, isegi 1200.

Sportvibuga lastes 1300 silmani jõuda on raske ülesanne. Sellise tulemuseni jõudmiseks peab laskuril olema palju muidki omadusi, mille arendamine koos treeneriga loob eeldused kunagi tugevaks ja stabiilseks laskuriks saamiseks. Treeningplaani nimetatakse ilusa nimega "Sportlase Jaan Jalaka individuaaltreeningplaan". Selles sõnas individuaalne on suur tõde. Plaani koostades tuleb järgida sportlase isiksust, õpivõimet, koormustaluvust, võimet töötada teadlikult. Kõige tähtsam on aga kõige talletatu realiseerimine. Lõpetuseks soovin kõigile reaalselt täidetavate plaanide koostamist ja edu nende täitmisel.

 
Vibuklubi "Ilves" treener Toomas Kivilo

 


Copyright (c) 2001-2021 AC Ilves
Webmaster